Gedragsregels

 

Voor elk bravoc-lid

 • elke speler moet zich inzetten om de groep te laten samensmelten tot één team, wij zijn één ploeg en tonen dit op en naast het veld

 • onenigheid tussen spelers en/of ouders (jeugd) wordt zo snel mogelijk opgelost, eventueel met tussenkomst van trainer of jeugdverantwoordelijke of bestuur

 • alle kwetsuren worden onmiddellijk aan de trainer gemeld

 • we hebben respect voor de reglementen van de eigen sporthal, maar ook op verplaatsing; materiaal wordt gebruikt waarvoor het dient en niet als speeltuig

 • bij verandering van club wordt dit gemeld aan de trainer en het bestuur

 • helpen bij clubactiviteiten is vanzelfsprekend (opbouw tornooi, …)

 • elke training start steeds op tijd; alle spelers bevinden zich bij aanvang van de training aangekleed op het terrein; iedereen helpt mee met het opstellen en afbreken van het net

 • bij afwezigheid wordt de trainer en of coach van tevoren ingelicht (liefst niet 5 minuten voor de activiteit)

 • elke speler traint en speelt steeds met volle inzet

 • de spelers hebben respect voor trainers, tegenspelers en scheidsrechters

 • licentie zo snel mogelijk in orde brengen

 • lidgeld tijdig betalen

 • na de laatste competitiematch van het seizoen moet de tenue aan de verantwoordelijke afgegeven worden.

 

Voor jeugdleden

 • voor alle jeugdspelers is alcohol en tabak af te raden, zowel voor, tijdens als na de sportactiviteiten

 • de spelers gaan niet zitten tijdens een training, tenzij op vraag van de trainer

 • ballen worden op het eigen veld bijeen gehouden en worden snel verzameld; tijdens een oefening loop je om je bal te halen, je wacht niet tot iemand de bal voor jou brengt

 • na iedere training en of wedstrijd gaat iedereen douchen (vanaf U13)

 • na elke activiteit is er een gezamenlijke cool-down

 • wij zijn één ploeg en moedigen mekaar steeds aan; ook onze ouders spelen een sportieve supportersrol

 • reservespelers houden zich steeds klaar om in te vallen

 • alle ontevredenheden i.v.m. wat de trainer of coach zegt, kunnen besproken worden nadien, individueel of in groep; de coach bepaalt steeds wie speelt, hij maakt een bewuste keuze naargelang inzet, concentratie, aanwezigheid, opwarming, motivatie, … hij maakt deze keuze en deze moet gerespecteerd worden

 • blijf steeds sportief, ook al heb je verloren; vaak heb je ook heel wat geleerd wanneer je verloren hebt

 • tijdens de time-outs en de trainingen wordt er geluisterd naar de trainer en/of coach; de spelers houden de ballen vast en praten er niet doorheen

 • voor en na de training of wedstrijd komen we als ploeg samen op het plein en roepen onze inventieve ploegkreet

 

Voor ouders van jeugdleden

 • voor het vervoer naar wedstrijden op verplaatsing wordt een lijst opgemaakt zodat niet altijd dezelfde ouders voor het vervoer moeten zorgen; indien u op de aangeduide data belet bent, gelieve tijdig te verwittigen en zelf voor een oplossing te zoeken (wisselen)

 • ook wat betreft het wassen van de spelerstruitjes zal een lijst opgesteld worden

 • indien uw zoon of dochter niet of niet tijdig aanwezig kan zijn op de training en/of wedstrijd moet hij/zij dit zelf laten weten aan de trainer en/of coach

 • iedereen van de ploeg heeft zijn plaats in die ploeg; daarom willen wij u vragen om uw zoon/dochter te blijven stimuleren om steeds en tijdig aanwezig te zijn op trainingen en wedstrijden

 • indien u problemen heeft met de ‘werking’ van de groep of de wijze van coaching, kan u steeds terecht bij de jeugdverantwoordelijke; onze coaches en trainers doen allen hun best om onze spelers zo goed mogelijk te begeleiden en trainen

 • wij zouden u ook willen uitnodigen om regelmatig de wedstrijden van uw zoon of dochter bij te wonen, zo leren we snel mekaar en ook de andere ouders kennen

 • indien u zelf graag een ploegje zou willen coachen of trainen, of mensen kent die dit willen doen, aarzel dan niet om ons te contacteren; een helpende hand is steeds welkom

 • als supporter blijven wij t.o.v. onze spelers en de tegenstrevers steeds sportief, en positief motiverend; dit komt de spelers en de uitstraling van onze club alleen maar ten goede

 • het niet naar de training laten komen van uw zoon of dochter is geen straf voor uw kind maar voor heel de ploeg en de trainer; bespreek dit eerst eens met de trainer

 • wij verwachten dat u het lidgeld van uw zoon/dochter tijdig betaalt

 • beschouw Bravoc als een verlengstuk van de opvoeding die u zelf aan uw zoon/dochter geeft

 • moedig een gezonde en fitte levensstijl aan

 • neem steeds deel aan de randactiviteiten die binnen de club worden georganiseerd; helpende handen zijn ook hier steeds welkom

 

 

Gedragscode Bravoc-speler

 • Wij verwachten dat elke speler de gedragscode van Bravoc opvolgt. Naast de reeds besproken taken van de spelers (II Taken) volgen hier nog een aantal puntjes betreffende de zalen:

 • enkel zuiver schoeisel met kleurvaste zolen is toegelaten in zowel de sporthal als de gemeentelijke turnzalen; dit mag enkel ter plaatse aangedaan worden

 • er mag niet in de berging (o.a. achter het grote gordijn) rondgehangen worden (dit geldt vooral voor de jongste spelertjes en voor de kindjes die mee komen supporteren)

 • de jeugdploegen mogen enkel onder begeleiding hun materiaal opstellen; sleutels worden na het losmaken van ballenmanden, hoepels of ander materiaal onmiddellijk teruggebracht

 • respecteer de trainingsuren van de andere ploegen alsook van de andere sportclubs; als men bv. training heeft van 18u00 tot 20u00 moet het veld vrij zijn om 20u00; uitlopen kan nog altijd op de zwarte mat

 • de douches moeten een half uur na het gebruik van de zaal vrij zijn; laat deze ook zuiver achter; ploegen die in de gemeentelijke turnzalen trainen moeten er voor zorgen dat alle lichten uit zijn (ook in de douches) en al het materiaal netjes op zijn plaats staat (niet vóór de nooduitgang)

 • bij het opstellen van het net mag er niet op de paal geklommen worden omdat de kleminrichtingen dan beschadigd worden; het net wordt handmatig aangespannen

 • als er bepaalde zaken beschadigd zijn (of al waren bij aankomst in de zaal) laat het dan onmiddellijk weten aan de verantwoordelijke van de zaal en de clubsecretaris